1. INFO

 • Studio Ketels is een deelproject van PolyArtes Bv
 • De maatschappelijke zetel van PolyArtes Bv is gevestigd te Korsele 1, 9667 Horebeke, België
 • Locatie fotostudio Studio Ketels = Korsele 1, 9667 Horebeke
 • Openingsuren =  Enkel op afspraak
 • Bestuurder/fotografe: Karen Ketels
 • Tel: 055/309.809
 • Mail: studioketels@gmail.com
 • BTW-nr PolyArtes Bv: 0837 648 151
 • Bevoegde rechtbank = Rechtbank van Koophandel Oudenaarde, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde

 

_______________________

   

  2. ALGEMENE VOORWAARDEN

  2.1. Algemeen

  • Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn verkoopsvoorwaarden
  • Het boeken van een portretsessie bij Studio Ketels houdt een betalingsverplichting in.
  • Het boeken van een portretsessie, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
  • Wie een portretsessie boekt bij Studio Ketels, verklaart de Algemene Voorwaarden van Studio Ketelste kennen en te aanvaarden.
  • De Algemene Voorwaarden zijn steeds consulteerbaar via de Website.
  • Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

  2.2. Werkwijze

  • Het boeken van een portretsessie kan via de website, telefonisch, of ter plaatse.
  • Bij het niet opdagen op de portretsessie, zal het bedrag worden aangerekend.
  • Voorafgaand aan de portretsessie komt u langs in de fotostudio voor een planningssessie. Daarin wordt de volledige werkwijze besproken, worden uw wensen opgetekend, krijgt u een inkijk in het volledige assortiment van afwerkingen, en krijgt u een tastbare en complete prijslijst mee naar huis.
  • De 2de afspraak is de portretsessie. Deze gaat door in de fotostudio, of op een afgesproken buitenlocatie.
  • Na de portretsessie gaat de fotografe aan de slag met de digitale ontwikkeling van de beelden. Dit geheel volgens de eigen stijl van de fotografe.
  • Nadien wordt de klant uitgenodigd voor het keuzemoment in de fotostudio. Hier worden de beelden bekeken en de afwerking gekozen.
  • Na het keuzemoment gaat de fotogafe aan de slag met de finale afwerking van de gekozen beelden, en wordt alles naar het vaklabo gestuurd voor de afwering.
  • Wanneer de producten binnen zijn, wordt de klant verwittigd om deze op te halen.

  2.3. Tarieven

  • Basistarieven zijn te consulteren op de website.
  • Prijzen van alle afwerkingen  worden doorgenomen tijdens de planningssessie. U krijgt op dat moment de volledige prijslijst in print mee naar huis.
  • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW (21%).

  2.4. Betaling

  • De afrekening van de portretsessie gebeurt aan het eind van de sessie (contant of via bancontact)
  • De afrekening van de bestelde producten gebeurt aan het einde van het keuzemoment (hetzij contant, hetzij via bancontact)
  • Zolang de betaling van de producten niet heeft plaats gevonden, worden geen beelden doorgestuurd naar het labo ter afwerking.

  2.5. Cadeaubonnen 

  • Studio Ketels verkoopt cadeaubonnen. De waarde van de cadeaubon wordt gekozen door de klant, en bij afhaling onmiddellijk voldaan (hetzij contant, hetzij met bancontact of payconiq).
  • De geldigheidsdatum van een cadeaubon is 2jaar.

  2.6. Herroepingsrecht

  • Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen, kosteloos te herroepen, indien de booking van een portretsessie via de website, per mail, of telefonish plaats vindt.
  • De herroepingstermijn gaat in vanzodra de Klant hetzij via de Website, hetzij per e-mail, of telefonisch de booking van de sessie doorgeeft aan Studio Ketels.
  • In geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is hij verplicht dit binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of per e-mail mee te delen aan Studio Ketels. De Klant ontvangt vervolgens van Studio Ketels een bevestiging van het door de Klant gebruikte herroepingsrecht per e-mail.

  2.7. Uitsluiting van het herroepingsrecht

  • Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht, waardoor geldt dat de Klant niet beschikt over het recht om van de booking af te zien. Deze uitzonderingsclausule geldt voor:
   • Wanneer de portretsessie heeft plaats gevonden binnen de termijn van het herroepingsrecht (veertien kalenderdagen), vervalt het herroepingsrecht
   • Op de bestellingen van afgewerkte rust geen herroepingsrecht, daar deze goederen volledig op maat van de klant zijn gemaakt.

  2.8. Auteursrechten

  • Alle inhoud van de Website van Studio Ketels, alsook commerciële en inhoudelijke uitweringen is exclusief intellectueel eigendom van Studio Ketels en auteursrechtelijk beschermd.
  • Alle gemaakte beelden blijven wettelijk gezien eigendom van de fotografe.
  • Info over de auteursrechten kan worden gevonden bij SOFAM = www.sofam.be 
  • Fotografe Karen Ketels is aangesloten bij SOFAM. De auteursrechtenvereniging, die de auteursrechten van Karen Ketels beheert.

  2.9. Gebruik van de beelden door de fotografe 

  • Bij afhaling van de bestelling, wordt een GDPR-document in 2-voud opgemaakt en ondertekend. Daarin maakt de klant zijn/haar wensen duidelijk over het al dan niet gebruiken van de beelden door de fotografe (bv. Op de website van Studio Ketels, of als voorbeeldmateriaal voor producten in de studio, …). Hoewel de fotografe steeds het auteursrecht behoudt, en dus eigen werk mag tentoonstellen en meedelen aan het publiek, wordt de wens van de klant steeds gerespecteerd.

  2.10. Digitale bestanden

  • Er worden geen digitale bestanden aan particuliere klanten (consumenten) verkocht.
  • Info over waarom geen digitale bestanden worden verkocht, is te vinden op de website: Aanbod en Info, en hieronder herhaald

  Digitale bestanden bij een portretsessie

  Net zoals u bij de bakker ook niet het volledige recept bij uw taart meekrijgt, of bij de behangfirma het sjabloon van het papier, is het normaal dat u bij de vakfotograaf niet zomaar de digitale bestanden meekrijgt of kan aankopen. Een beeld is namelijk een creatie van de fotograaf, dat door de wetgeving op auteursrecht wordt beschermd. In deze wet wordt oa. gesteld dat het digitale bestand ten allen tijde eigendom blijft van de fotograaf, en het bijgevolg verboden is om te reproduceren, kopiëren of gebruiken zonder toestemming. Info over deze wetgeving kan u hier vinden

  Bovendien is het digitaal bestand ook net dat wat voor de broodwinning van de fotograaf moet zorgen. Net zoals bij de bakker het recept pas rendeert wanneer het product wordt verkocht, is het bij de fotograaf net zo. Die haalt niet zijn verdiensten uit het maken van de opnames, maar wel uit de verkoop van de afgewerkte producten die hij maakt met die opnames. Het is dus zeker een niet te verwaarlozen argument om de bestanden niet zomaar uit te delen of te verkopen, want beelden worden uiteraard nooit onafgewerkt aangeleverd. Dat zou betekenen dat nabewerkingsuren niet worden vergoed, en staat dus ronduit gelijk met verlies voor de professionele fotograaf.

  Daarnaast, wordt er heel veel vakkennis, ambacht en tijd in de afwerking van de beelden gestopt, en dragen deze dan ook een duidelijk – creatief – signatuur van de fotograaf. Vervolgens staat de fotograaf ook garant voor een kwalitatief eindproduct (namelijk een afgewerkte afdruk, canvas, album of iets dergelijks). Deze wordt verkregen door een nauwe samenwerking met een professioneel fotolabo. De fotograaf werkt dan in dezelfde kleurruimtes van het labo, en via een volledig gekalibreerd systeem. De dragers van deze eindproducten zijn bovendien eveneens hoogwaardige, kwaliteitsvolle producten, die met zorg geselecteerd zijn.

  Beelden die u laat afwerken door Studio Ketels op een eindproduct, ontvangt u volledig gratis in webresolutie met watermerk, voor vrij gebruik op de sociale media. (Deze versies zijn niet bedoeld om af te drukken. Het weghalen van het logo is uiteraard een inbreuk op de wet)

  Enkel bedrijven kunnen beelden aankopen. Dit oa voor websites en reclamedrukwerk.

  Aan particulieren worden GEEN digitale bestanden verkocht!

  De rechten van Karen Ketels worden actief opgevolgd en vertegenwoordigd door SOFAM.

   

  2.11. Bewijs

  • De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
  • De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

  2.12. Toepasselijk recht en de bevoegde rechterbank

  • Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
  • Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit overeenkomsten aangegaan met Studio Ketels, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechterbank van Koophandel Oudenaarde (Bekstraat 14,9700 Oudenaarde), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.